Thursday, 24 March 2011

Folak Samet Kela

Ik Murakh Folak Samet Kela Kha Reha Si
Kisi Ne Keha, "Oye Bai, Avein Ni Khaida, Folak Laah Ke Khaida..."
Murakh: Folak Laahne Da Ki Faida, Mainu Changi Taran Pata Haiga,
Ehde Ander Kela Hi Hai Hor Kuch Ni Ho Sakda...

No comments:

Post a Comment